ICR3ATE | Digital Makers Lab

Intro

Het Digital Makers Lab is een zakelijke ontwerp-, samenwerk- en maakplaats voor mechanica, elektronica en software in het IoT tijdperk. Anders gezegd een high tech werkplaats voor professionals die zelf connected producten en services willen ontwikkelen of (deels) laten ontwikkelen. Voor hen is een prototype het eerste tastbare en zichtbare resultaat van een complex en risicovol proces van productontwikkeling.

Het Digital Makers Lab is work in progress waarvoor nog financiering verkregen moet worden. Het is de ambitie om eind 2016 een lab vestiging te openen.

Hoewel het Digital Makers Lab nog in ontwikkeling is, worden er al diensten, consultancy en workshops geleverd op het gebied van:

 • Internet of Things – IoT Workshops onder de titel: ‘The Art of Connecting Things’
 • Ontwerp, concept- en prototypeontwikkeling van producten met een combinatie van mechanica, elektronica, software & cloud services, waaronder Internet of Things (IoT) platforms
 • 3D modelleren voor 3D Printing / Additive Manufacturing (Design for 3DP)
 • Inzetten van professional 3D Printing / Additive Manufacturing middels een eigen machine of externe capaciteit
 • Toepassen van Rapid Prototyping practices in een vroeg stadium van product development
 • Uitbreiden van de supply chain met premium leveranciers van 3D Printing / Additive Manufacturing services


Organisatie

Het Digital Makers Lab is een hoogwaardige laboratorium- en werkruimte met een aantal werkplekken. Professionals kunnen voor eigen rekening en risico, zelfstandig – desgewenst met ondersteuning – of in teamverband, werken aan hun idee voor een technisch apparaat.

Overzicht van fasen ontwikkelproces, disciplines en opdrachtvorm – Proces, discipline en vorm

Er zijn kostbare apparatuur en gereedschappen, expertise en een zakelijk netwerk nodig om een prototype te bouwen. In het lab zijn minimaal een professionele 3D Printer, laser snijder, CNC router, PCB fabricage, SMD soldeer- en meetapparatuur en (elektrische) handgereedschappen beschikbaar. Verder zijn er software platforms, trainings-, leer- en samenwerk faciliteiten zoals videoconferencing, projectie, smartboard en een groot beeldscherm.

Doelgroep

Het Digital Makers Lab heeft als doelgroep high tech startups, modelmakers, uitvinders, architecten, kunstenaars, productontwikkelaars en het MKB. De serieuze en ambitieuze amateur maker (de ‘prosumer‘) wordt zeker niet uitgesloten.

Meer algemeen: creatieve en professionele makers in mechanica, electronica, mechatronica en/of software. Er is in Nederland een grote doelgroep met ideeën, ambities en plannen, die het ontbreekt aan adequate en toegankelijke high tech werkplaats faciliteiten in de regio.

Bedrijfsactiviteiten

 • Verhuren van Digital Maker faciliteiten in de vorm van individuele werkplaatsen en machinegebruik tegen een vast tarief per maand
 • Trainingen en workshops voor ZZP-ers, MKB-ers en organisaties
 • In opdracht uitvoeren van prototype ontwikkeling met agile & rapid prototyping technieken
 • Leveren van consultancy over rapid prototyping aan MKB en organisaties

Waardepositie voor gebruikers

Door gebruik te maken van de diensten van het Digital Makers Lab worden de volgende (economische) voordelen geboden aan gebruikers:

 • Reductie van en beter voorspelbare kosten voor het (laten / samen) ontwikkelen van een prototype
 • Versnelling van een product ontwikkelproces in de prototype fase door een one-stop-shop met alle faciliteiten en expertise
 • Verkleinen van de risico’s van productontwikkeling, doordat een prototype sneller feedback geeft over marktkansen

Alternatieven voor het Digital Makers Lab

In Nederland bevinden zich op verschillende plaatsen (deels) vergelijkbare labs, makerspaces en bedrijven. Dit zijn o.a. RDM Makerspace in Rotterdam, Makerversity in Amsterdam, het 3D Print Lab in Tilburg, FabFac in Delft, DigiFab in Eindhoven en 3d Makers Zone in Haarlem.

Buiten Nederland hebben Makerversity in het Verenigd Koninkrijk en TechShop in de Verenigde Staten veel succes. Beiden hebben hun unieke propositie. TechShop is het meest commercieel en heeft als keten recent in Europa (Parijs) en Azië (Japan) voet aan grond gezet. Makerversity heeft recent in Amsterdam een vestiging geopend. Dit is voor ons een duidelijk signaal dat er een markt is voor het business idee van ICR3ATE | Digital Makers Lab.

Fab Lab Berlin

Beeldmateriaal ter illustratie – eigendom van Bright/RDM Makerspace en Fab Lab Berlin

Vragen?

of belangstelling voor een nadere introductie? Stuur  of laat het weten via

 • Aad Vredenbregt – COO & CMO
 • Manfred van der Voort – CTO

Wageningen, Juli 2016

V1_Proudly of StartupDelta stamp_orange, grey, black

Smart Industrie